Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva LEONARDO MEDIA kroz primjenu novih IKT rješenja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv Projekta Korisnika:

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva LEONARDO MEDIA kroz primjenu novih IKT rješenja, KK.03.2.1.19.029

Kratki opis Projekta:

Projektom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva LEONARDO MEDIA kroz primjenu novih IKT rješenja“ riješio se problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja Društva zbog nedovoljno učinkovitih i neintegriranih poslovnih procesa i funkcija. Kroz ulaganje usmjereno u područje IKT-a unaprijeđeni su poslovni procesi, omogućena je učinkovitost organizacije tijeka rada i integracija poslovne funkcije proizvodnje 3 PC-a. Ciljne skupine čijim interesima je Projekt izravno doprinijeo su (1): poduzeće Korisnika; (2): klijenti Korisnika; te (3): zaposlenici.

Ciljevi i rezultati Projekta:

Cilj Projekta: Kroz ulaganje usmjereno u područje IKT optimizirati poslovne procese i tijek rada, omogućiti učinkovito upravljanje klijentima i resursima poduzeća, a integracijom poslovne funkcije proizvodnje 3 PC-a omogućiti isporuku usluga visoke dodane vrijednosti 3 PC-a “unutar kuće”, čime će se smanjiti jedinični troškovi i rizik rada s kooperantima, povećati portfelj usluga, prihodi i kontrola kvalitete isporučevina, a što će u konačnici rezultirati optimizacijom ključnih poslovnih procesa Društva te pristupom novim tržištima, povećanjem konkurentnosti i bržim rastom poduzeća.

Realizacija predmetnog Projekta osigurala je Društvu dostatne financijske resurse za ostvarenje zacrtanih ciljeva. Projektom se riješio problem nemogućnosti daljnjeg rasta i razvoja unaprjeđenjem postojećih poslovnih procesa i optimizacije organizacije tijeka rada putem uvođenja novih IKT alata u poslovanje, jačanjem baze znanja djelatnika te integracijom poslovne funkcije proizvodnje 3 PC-a i plasmanom novih kreativnih usluga s dodanom vrijednošću na tržište. Potporom iz EU-a osigurala se dodana vrijednost Projektu na način da se omogućila provedba u opsegu i kvaliteti aktivnosti te u pogledu kraćeg vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva Projekta.

Ukupna vrijednost Projekta: 696.627,10 HRK
Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 349.975,79 HRK
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 25.03.2019.-25.09.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Ivo Marin, tel.: +385 1 4813 747, e-mail: ivo.marin@leonardo.hr
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva LEONARDO MEDIA.

Leonardo media

Leonardo media

Društvene mreže