Europski fond za regionalni razvoj

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Ulaganjem u opremu s ciljem početnog ulaganja za potrebe osnivanja novog odjela/poslovne jedinice, ojačat će se konkurentnost Korisnika, očuvati postojeća radna mjesta, potaknuti novo zapošljavanje što će povećati prodaju novih usluga na domaćem i inozemnom tržištu. Provedbom Projekta riješit će se problem nedostatnih tehničkih kapaciteta Korisnika, odnosno neadekvatne opreme za pokretanje novog odjela poduzeća za usluge produkt i 3D dizajna. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima Projekta: instalacijom UV printera te servera za povezivanje cijelog ICT sustava i 2 grafičke radne stanice koje upravljaju UV printerom, Korisnik će biti opremljen i osposobljen samostalno nuditi sveobuhvatniju uslugu, imat će širi spektar ponude usluge dizajna (tiskanje na razne 3D površine) te će biti u mogućnosti nuditi bržu isporuku usluge.

Ukupna vrijednost projekta:  823.193,43 HRK   

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 266.757,51 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 4.12.2017. – 4.08.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Ivo Marin,
e-mail: ivo.marin@leonardo.hr, tel: +385 1 4813 747

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva LEONARDO MEDIA d.o.o.

 

current